Oferta

KANCELARIA PATENTOWA TYSZKA & ZATORSKA S.C.
oferuje usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą:

Przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskim Urzędzie Patentowym, oraz innych urzędach:

  • PATENTÓW NA WYNALAZKI
  • WZORÓW UŻYTKOWYCH
  • WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
  • ZNAKÓW TOWAROWYCH - LOGO FIRMY

Utrzymywanie praw wyłącznych w mocy.

Wykonywanie badań patentowych

  • STANU TECHNIKI dla zapoznania z istniejącymi rozwiązaniami
  • CZYSTOŚCI PATENTOWEJ WYROBÓW dla uniknięcia naruszeń
  • BADANIA SPECJALNE zdolności patentowej własnych rozwiązań

Sporządzanie umów licencyjnych

Stałą obsługę firmy w zakresie usług patentowych na podstawie zawartej umowy

Ceny naszych usług oparte są o "Wytyczne Krajowej Rady Rzeczników Patentowych PIRP w sprawie minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych."