Kancelaria

KANCELARIA PATENTOWA TYSZKA & ZATORSKA S.C.

prowadzi działalność w zakresie prawa własności przemysłowej od 1994 r.
w Warszawie przy ul. Ciołka 13 p. 323 (dzielnica Wola),
tel./fax +48 022 877 31 69, tel.kom. 602315825, 609840579
e-mail: kancelaria@tyszka-zatorska.com.pl

Teresa Tyszka - rzecznik patentowy - mgr inż.

 • wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP - nr 1027
 • wpis na listę reprezentantów przed Europejskim Urzędem Patentowym
  - EPO w Monachium - nr 145 480 z dn. 29.12.2004 r.
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
  - OHIM w Alicante - nr 27 936 z dn. 4.05.2004 r.
 • absolwentka Wydziału Łączności Politechniki Wrocławskiej
 • rzecznik patentowy - adiunkt - kierownik Zespołu Ochrony Patentowej w Centralnym Ośrodku
  Badawczo-Rozwojowym Techniki Świetlnej POLAM w latach 1975-1995

Zofia Zatorska - rzecznik patentowy - mgr inż.

 • wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP - nr 2100
 • wpis na listę reprezentantów przed Europejskim Urzędem Patentowym
  - EPO w Monachium - nr 145 510 z dn. 29.12.2004 r.
 • wpis na listę profesjonalnych reprezentantów przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
  - OHIM w Alicante - nr 28 113 z dn. 7.05.2004 r.
 • absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej
 • rzecznik patentowy w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
  Techniki Świetlnej POLAM w latach 1980-1995

Rzecznicy kancelarii współpracują z wieloma znanymi firmami w Polsce, dla których uzyskali szereg patentów i praw ochronnych w kraju i zagranicą.